Introducere

De ce o pagină despre Simion Bărnuțiu? Pentru că o personalitate de talia lui merită un astfel de spațiu. Mult prea puțini își mai aduc aminte ce reprezintă Simion Bărnuțiu, cine a fost, ce a realizat și pentru ce a militat.

Profesor, filosof, istoric, ilustru cărturar și om politic – Simion Bărnuțiu este mult mai mult decât liderul mişcării revoluţionare din Transilvania. De-a lungul întregii sale vieți a pus interesele românilor înaintea propriei bunăstări și siguranțe.

Din acest motiv pagina va fi într-o continuă expansiune. Intenția noastră este să adunăm aici atât textele și discursurile lui Bărnuțiu cât și eseurile scrise și publicate de elevi sau studenți de-alungul timpului.

Cei care doresc să contribuie cu materiale o pot face trimițând un mail la adresa contact [at] simionbarnutiu [.] ro.

„[…] nu vă abateți de la cauza națională de frica luptei; când vi se va părea lupta cu neputință, când greutățile se vor ridica asupra voastră, ca valurile mării tulburate asupra unei corăbii, când Domnitorul întunericului va dezlega pe toți necurații și-i va trimite ca să rupă legăturile frăției voastre și să vă abată de la calea și iubirea gintei voastre spre idoli străini, aduceți-vă aminte cu câtă însuflețire și bărbăție s-au luptat străbunii noștri pentru existența și onoarea Națiunii“